People

Principal Investigator

Jian-Ping Wang | jpwang@umn.edu | 612-625-9509

Research Associate Professor

Bin Ma | bmagn@umn.edu

Postdoctoral Researchers

Alumni

Andrew Lyle Micron Technology, Inc.

Shihai He Western Digital

Ying Jing Seagate Technology

Yuanpeng Li Hitachi GST / Western Digital 

Jon Harms Micron Technology, Inc.

Xiaoqi Liu Seagate Technology

Weikang Shen Seagate Technology

Liang Tu Western Digital

Hao Wang Hitachi, Western Digital

Wei Wang Zepto Life Technologies

Todd Klein Zepto Life Technology

Jiaoming Qiu Seagate Technology

Yunhao Xu Seagate Technology

Meiyin Yang Institute of Semiconductor, CAS

Xiaofeng Yao Western Digital

Haibao Zhao Western Digital

Hui Zhao Western Digital

Yisong Zhang Seagate Technology

Xuan Li Hitachi GST/Western Digital 

Tofizur Rahman Intel

Xiaowei Zhang Niron Magnetics, Inc.

Yiming Wu Niron Magnetics, Inc.

Nian Ji HGST/Western Digital

Karl (Boo) Schhlip NIST

Hao Meng Global Foundries 

Jianguo Wang Sinomags 

Harsh Agarwal Applied Materials

Jianming Bai Sinomags

Yunfei Ding Western Digital

Ang Klemm Smith Intel

Mahdi Jamali Micron

Tim Kline Mayo Clinic